Produktionen av BEAB – Barnens Egen Arbetsbibel startades på initiativ av Ruth Bertlin i slutet av 1998. Syftet var att gratis kunna distribuera materialet till samtliga svenskspråkiga lågstadieskolor i Finland och på Åland. BEAB innehåller en lektion från varje bok av bibelns 66 böcker (GT+NT) och gavs ut i pdf-format samlat i en CD-ROM.

Bergö lågstadieskola medverkade i produktionen av det sångmaterial som medföljer lektionerna. Materialet skickades också på religionslärares egen begäran till ett 60-tal skolor i Sverige.

Idag finns BEAB-Barnens Egen Arbetsbibel fritt tillgängligt på vår hemsida att ladda ner. Materialet är helt gratis. Ta kontakt för mer information.