Klicka på vald lektion för att komma till pdf-filen. När filen öppnats (öppnas i ett nytt fönster), finns alternativ ”ladda ner” och ”skriva ut” högst uppe till höger på sidan. Alla musikfiler finns under fliken MUSIK – men du kan även ladda ner dem här. För att lyssna eller ladda ner vald ljudfil, klicka på ”spår & nr + sångtitel”. Ljudspåret öppnas i ett nytt fönster. Vid frågor, tveka inte att ta kontakt.

Lektioner & Sånger i Gamla Testamentet
Lektion Spår & sångtitel Lektion Spår & sångtitel
Förbl./Lek.1 Spår 1, Bibelsången GT 016 Psaltaren Spår 18, Ditt ord
001 Moseboken Spår 2, Vem har skapat 017 Ordspråksboken Spår 19, När Jesus mig kallar
002 Moseboken Spår 3, Mose, vers 1 018 Predikaren Spår 20, Jesus kom in
003 Moseboken Spår 4, Allt kan vi göra 019 Höga Visan Spår 21, Å vilken sång
004 Moseboken Spår 5, Det finns räddning 020 Jesaja Spår 22, Ditt namn
005 Moseboken Spår 6, Mose, vers 2 021 Jeremia Spår 23, När du är lessen
006 Josua Spår 7, Josua ledde striden 022 Klagovisorna Spår 24, Varför klaga
007 Domarboken Spår 8, Simson 023 Hesekiel Spår 25, Vilken härlig dag
008 Rut Spår 9, Vänner 024 Daniel Spår 26, Daniel vi vet
009 Samuelsböckerna Spår 10, Hanna och Samuel 025 Hosea Spår 27, Gud älskar dig/Du omsluter mig
Spår 11, David vann seger 026 Joel och Amos Spår 28, Två små profeter
010 Kungaböckerna Spår 12, Han är rena dynamiten 027 Obadja Spår 29, Det du sår
011 Krönikeböckerna Spår 13, Du är ett tempel 028 Jona Spår 30, Jona, skynda dig på
012 Esra Spår 14, Läs din Bibel 029 Mika och Nahum Spår 31, I glömskans hav
013 Nehemja Spår 15, Fröjd i Herren 030 Habackuk Spår 32, Trons profet
014 Ester Spår 16, Ester vi vet 031 Sefanja och Haggai Spår 33, Lovad vare Herren
015 Job Spår 17, Herren gav/Lovat vare.. 032 Sakarja Spår 34, Icke genom någon
033 Malaki Spår 35, Vi kan dela
TILLBAKA TILL LEKTIONER