Klicka på vald lektion för att komma till pdf-filen. När filen öppnats (öppnas i ett nytt fönster), finns alternativ ”ladda ner” och ”skriva ut” högst uppe till höger på sidan. Alla musikfiler finns under fliken MUSIK – men du kan även ladda ner dem här. För att lyssna eller ladda ner vald ljudfil, klicka på ”spår & nr + sångtitel”. Ljudspåret öppnas i ett nytt fönster. Vid frågor, tveka inte att ta kontakt.

Lektioner & Sånger i Nya Testamentet
Lektion Spår & sångtitel Lektion Spår & sångtitel
Förbl./Lek.1 Spår 1, Bibelsången NT 110 Filipperbrevet Spår 13, Glädje kan man få
101 Matteus Spår 2, Johannes Döparen 111 Kolosserbrevet Spår 14, I Honom är det/Hans namn är..
102 Markus Spår 3, Över bergen 112 Tessalonikerbreven Spår 15, Kom ta tåget
Spår 4, Lärjungarna 113 Timoteusbreven Spår 16, Vi bygger
103 Lukas Spår 5, Min julsång 114 Titusbrevet Spår 17, Nåd, nåd, nåd
104 Johannes Spår 6, Gud har skapat/Jag vet att.. 115 Filemonbrevet Spår 18, Därinuti
105 Apostlagärningarna Spår 7, Himlen är underbar 116 Hebreerbrevet Spår 19, Jag är en ängel
Spår 8, Apostlarna 117 Jakobs brev Spår 20, Ingen är för liten
106 Romarbrevet Spår 9, Jag är en K 118 Petrusbreven Spår 21, Hälsa särskilt den
107 Korintierbreven Spår 10, Goda gåvors givare 119 Johannesbreven Spår 22, Vi är övervinnare
108 Galaterbrevet Spår 11, Bära god frukt 120 Judas brev Spår 23, Kom du mé
109 Efesierbrevet Spår 12, Himlen 121 Johannes Uppenbarelse Spår 24, Är ditt namn
TILLBAKA TILL LEKTIONER