BEAB

Produktionen av BEAB - Barnens Egen Arbetsbibel startades på initiativ av Ruth Bertlin i slutet av 1998. Syftet var att gratis kunna distribuera materialet till samtliga svenskspråkiga lågstadieskolor i Finland...