För att ladda ner en sång i taget, klicka på ”spår & nr + sångtitel”. Ljudspåret öppnas i ett nytt fönster. Om du vill kan du även lyssna direkt på alla ljudspår längst ner på denna sida. Vid frågor, tveka inte att ta kontakt.

Sånger i Gamla Testamentet
Lektion Spår & sångtitel Lektion Spår & sångtitel Lektion Spår & sångtitel
Förbl./Lek.1 Spår 1, Bibelsången GT 1-2 Krön Spår 13, Du är ett tempel Hesekiel Spår 25, Vilken härlig dag
1 Mos Spår 2, Vem har skapat Esra Spår 14, Läs din Bibel Daniel Spår 26, Daniel vi vet
2 Mos Spår 3, Mose, vers 1 Nehemja Spår 15, Fröjd i Herren Hosea Spår 27, Gud älskar dig/Du omsluter mig
3 Mos Spår 4, Allt kan vi göra Ester Spår 16, Ester vi vet Joel/Amos Spår 28, Två små profeter
4 Mos Spår 5, Det finns räddning Job Spår 17, Herren gav/Lovat vare.. Obadja Spår 29, Det du sår
5 Mos Spår 6, Mose, vers 2 Psaltaren Spår 18, Ditt ord Jona Spår 30, Jona, skynda dig på
Josua Spår 7, Josua ledde striden Ordspr Spår 19, När Jesus mig kallar Mika/Nahum Spår 31, I glömskans hav
Dom Spår 8, Simson Predikaren Spår 20, Jesus kom in Habackuk Spår 32, Trons profet
Rut Spår 9, Vänner Höga Visan Spår 21, Å vilken sång Sef/Hagg Spår 33, Lovad vare Herren
1-2 Sam Spår 10, Hanna och Samuel Jesaja Spår 22, Ditt namn Sakarja Spår 34, Icke genom någon
Spår 11, David vann seger Jeremia Spår 23, När du är lessen Malaki Spår 35, Vi kan dela
1-2 Kung Spår 12, Han är rena dynamiten Klag Spår 24, Varför klaga
TILLBAKA TILL MUSIK

Alla sångerna i samma ljudspår: